Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2019-05-15 | Vejle, Denmark Kongens Kær Løbet & Walk

Vi har i Vejle desværre ikke ROYAL RUN, men vi har sammen med vores hovedsponsor Vejle Center Hotel lavet et lidt “Kongeligt løb” ….nemlig Kongens Kær løbet.
Vi starter på stien ved krydset Ribelandevej/Bredstenvej og målet er på stien der løber lige forbi Vejle Center hotel, hvor der efter løbet vil blive serveret forplejning på græsplænen. ( se mere info på www.vejle-if.dk)

Kongens Kær er et sammenhængende sø- og vådområde på i alt 100 ha. Det ligger som en miniudgave af amerikanernes Central Park, i nærkontakt med Vejle by. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretning gennemført i årene 2004-2009 har nu omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte landskab og det rige fugleliv som er opstået her.

Dato og tidspunkt:

15. maj 2019.  kl. 18.00/ løb , kl. 18.02/ powerwalk

Start:
på stien ved krydset Ribelandevej/Bredstenvej (se kort)
(bedst at parkere ved Vejle center hotel ved målet)

Mål:
Vejle Center Hotel


(se mere på www.vejle-if.dk)

Groups

Vejle IF