Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

PROPOZÍCIE

52. ROČNÍKA BEHU 17. NOVEMBRA

Behu,  ktorý je súčasťou  UNIVERZITNÝCH ŠPORTOVÝCH DNÍ 2018

USPORIADATEĽ:

  • Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity 

  • Academic Žilinská univerzita

  • Slovenská asociácia univerzitného športu 

 

TERMÍN: 8. november 2018 (štvrtok)

 

ŠTARTOVNÉ:  0,- EUR (nula Eur)

 

ŠTART A CIEĽ: Veľký diel – cca 150 m od telocvične T1   
Link na mapku miesta prezentácie: https://goo.gl/maps/TJBcfDZ3g242

 

TRAŤ  PRETEKOV: Veľký diel  (cezpoľný beh - trávnatý povrch)   

 

ŠATNE A PREZENTÁCIA: v telocvični T1 ((areál vysokoškolských

                                            internátov - Vysokoškolákov 8014, Žilina)

                                            mládež – od 8 30 do 9 30
                                            vysokoškoláci a dospelí – od 10 30 do 11 00

 

RIADITEĽKA PRETEKOV: PaedDr. Ľudmila Malachová   

 

HLAVNÝ ROZHODCA: PaedDr. Róbert Janikovský   

 

PRIHLÁŠKY: Posielajte cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na www.sporttiming.sk - Registrácia na podujatia (uzávierka prihlášok je 7.11.2018 o 12,00 hod.). Vzhľadom ku zabezpečenej elektronickej časomiere je dodatočné prihlásenie pretekárov alebo akákoľvek zmena možná iba vo výnimočných prípadoch! Informácie: malachova@uniza.sk  

 

ONLINE REGISTRÁCIA prebieha tu : https://my6.raceresult.com/110016/registration?lang=sk&mode=1&contest=-1

 
PROPOZÍCIE a VÝSLEDKY: 
http://utv.uniza.sk  www.sporttiming.sk     
 
KATEGÓRIE A DĹŽKA TRATE: 
1) chlapci - roč. 2005 a ml.    1 okruh   (cca  800 m) 

2) dievčatá - roč. 2005 a ml.   1 okruh   (cca  800 m) 

3) chlapci - roč. 2002 – 2004   2 okruhy (cca 1 600 m)

4) dievčatá - roč. 2002 – 2004  1 okruh   (cca  800 m)

5) chlapci - roč. 1999 – 2001   2 okruhy (cca 1 600 m)

6) dievčatá - roč. 1999 – 2001   1 okruh   (cca  800 m)

7) študenti VŠ    2 okruhy  (cca 1 600 m)

8) študentky VŠ    1 okruh    (cca  800 m)

9) ženy - roč. 1998 a st.   2 okruhy  (cca 1 600 m)

10) muži - roč. 1978 – 1998   4 okruhy  (cca 3 200 m)

11) muži - roč. 1977 a st.   4 okruhy  (cca 3 200 m)   

 

ČASOVÝ PROGRAM:   

9 50  –  slávnostné otvorenie   

10 10 –  štart kategórií mládež roč. 2005 a ml.

10 30 –  štart kategórií mládež roč. 2002 - 2004

11 00 –  štart kategórií mládež roč. 1999 – 2001

11 30 –  štart kategórií vysokoškolákov a dospelých

12 15 –  vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií 

 
CENY: Prví traja pretekári dostanú medaily, diplomy a ceny podľa možností usporiadateľa. Pre kategórie študentky a študenti VŠ je pripravená zlosovateľná tombola. 
 
POZNÁMKA: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.   
 

Prajeme krásny prípravu na spoločný beh 8.11.2018

PaedDr. Ľudmila Malachová riaditeľka pretekov