Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Start og mål på sportspladsen i Torsted, ved kirken. Torstedvej 44
Der er tre ruter; 4 km. 7,5 km. og 10 km.

Klausie-løbet afholdes hvert år den anden lørdag i juni. Første gang i 1990

Løbet afholdes i forbindelse med sommerfest i Torsted, det betyder, at der kan købes mad og drikkevarer før og efter løbet. 

Ruten er i et meget naturskønt område, der veksler mellem skov, hede og eng. Kun en lille del af ruterne er på offentlig vej.

Arrangører:    Torsted Sogneforening, løbsafdeling.

Afhentning af løbsnummer skal ske på løbsdagen senest kl. 13.15.

Gratis: saft, frugt, kaffe og kage til alle deltagere efter løbet.

Start:            Alle tre ruter starter kl. 13.30 

Diplomer:           Diplomer udskrives direkte fra resultatlisten

Præmier:            Der er præmier til 1. og 2. plads i hver gruppe, samt                          
                            
lodtrækningspræmier.

Resultatliste:   Samlet resultatliste her på siden.

Opvarmning:   Fælles opvarmning på sportspladsen ca. Kl. 13.20.

Parkering:       Øst for skolen og mellem skolen og kirken, følg P skiltene.

Se mere på hjemmesiden: www.klausie-loeb.dk 

 

Ved forhindret deltagelse - overdrag startnummer: 
I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet er der ingen fortrydelsesret i forbindelse med køb af rekreative fritidsaktiviteter. Tilmelding til Klausie Løbet Sommer er derfor bindende. Er du forhindret i at deltage, er det dog muligt at overdrage dit startnummer til en anden person.

Du skal benytte din mail fra din tilmelding og her kan du selv ændre navn og informations oplysninger på den nye deltager.

Dog skal du være opmærksom hvis du ændre til en længere distance så vil divergensen i prisen blive opkrævet online. Derimod pålægges der intet gebyr når du blot ændre navn, men til samme distance.