Select your language:
 
Select your language
Arrangør
Betalingsbehandler
Michael Lindholm
mtbvintercup@gmail.com
Dan Rider ApS
Grøftebjergvej 29
DK 5492 Vissenbjerg
CVR 26719127

race@danrider.dk

version 1.0,  24. september 2019

Black Ninja MTB VinterCup 2019-20
Indbydelse

Medlemmer af Holbæk Cykelsport, Kalundborg CC, Korsør CC-Motion, Pingel MTB Race & Fun, Slagelse MTB og Sorø BC-MTB samt gæster fra MUD’n’RACE, Slagelse CR og Stevns MTB samt eventuelle særligt indbudte inviteres til at deltage i en fælles MTB VinterCup. Seks hotte løb i perioden oktober-marts med tre løb før jul og tre efter nytår. Formålet er at holde motivationen oppe gennem vinteren, socialisere på tværs af klubberne gennem fart, spænding, sjov og samvær i den kolde og halvmørke tid.


Deltagende klubber
Holbæk Cykelsport http://holbaek-cykelsport.dk/
Kalundborg CC http://www.kalundborg-cc.dk
Korsør CC-Motion http://kcc-motion.dk
Pingel MTB Race & Fun http://pingelmtb.dk/
Slagelse Cykle Ring http://www.slagelsecyklering.dk
Slagelse MTB http://www.slagelsemtb.dk
Sorø BC-MTB http://sorø-bc.dk/
MUD’n’RACE http://www.mudnrace.dk

Stevns MTB


Hvem må deltage?
MTB VinterCup er for fuldgyldige medlemmer i 2019 og 2020 af ovennævnte klubber. Det vil sige at gyldigt medlemskab jf. egen klubs bestemmelser/vedtægter er overholdt. Det er normalt ikke muligt for ryttere udenfor ovennævnte klubber at deltage.

Det er respektive klubbers ansvar at kontrollere evt. medlemskab.


Informationer
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1394093310890281/?fref=ts 
 

Klasser
For at alle får en god oplevelse ud af anstrengelserne køres i klasser på tværs af køn og alder.

Flg. klasser udskrives:

Du skal i udgangspunktet være min. 10 år for at deltage, men det er vigtigere at man er i stand til at håndtere sin cykel forsvarligt. Derfor kan yngre godt deltage, efter en moden forældreovervejelse.
 

Hvilken klasse skal jeg køre i?
Hvis du har deltaget tidligere, har du sikkert en rimelig formodning om hvilken klasse du skal køre med i. Ellers har cupudvalget :-)
På nær U-klasserne, er det dit niveau som afgør hvilken klasse du skal køre med i og ikke din alder. Heller ikke til de to +50 års-klasser.
Det er altså ikke sikkert at fordi du er +50 år, så skal du automatisk køre med i en af de to klasser.
Er du ny i VC sammenhæng, må du se om du kender nogen i de enkelte klasser som du kan sammenligne med.

ELITE
Her plejer der ikke at være de store udfordringer. Der er naturligt nogle stykker som er i grænsezonen mellem SPORT/SPORT50 og ELITE. Som udgangspunkt fortsætter alle i ELITE.


SPORT & SPORT50
Der vil ske en naturlig opdeling i SPORT & SPORT50. Der kan være enkelte som rykker ned fra ELITE, mens der vil være enkelte som rykker op fra MOTION/MOTION50.


MOTION & MOTION50
Top-5 fra MOTION bør rykke op i SPORT/SPORT50.
Top-5 fra MOTION50 bør rykke op i SPORT/SPORT50.
 

DAME
Ja...det giver jo sig selv :-)
 

U18
For de 15-17-årige. Er de rigtig hurtige, bør de vælge at køre med i voksenklasserne.
 

U15
For de yngste og det er også tilladt at køre med i voksenklasserne. Vi har ikke oprettet en U15P-klasse, skulle der være flere piger som gerne vil køre med, så deler vi i en U15P & U15D.
 

ANDET
Vi kan og vil flytte evt. ryttere efter 1. afdeling (og evt. 2. afdeling), såfremt det viser sig at de var forkert placeret.
Såfremt en rytter vinder fire afdelinger, vil det automatisk betyde oprykning til klassen over. Incitamentet er er at klassen er vundet overall og dermed vil det ikke betyde noget for den samlede stilling. Det gælder naturligvis ikke for ELITE og det vil være efter aftale i de yngste klasser.
 

Afdelinger 2019-20

Afd. Dato* Type Hvor Arrangør

#1 - 27. oktober, Fruens Plantage Næver, Pingel MTB Race & Fun

#2. - 10. november, Munkesøen Kalundborg, Kalundborg CC

#3. - 24. november, Korsør Lystskov, Korsør CC-M

#4. - 26. januar, Grydebjerg Sorø, Sorø BC

#5. - 23. februar, ?, Slagelse MTB

#6. - 15. marts, Dragerup, Holbæk Cykelsport

* Med forbehold for ændringer pga. vejrforhold og/eller terræntilladelser.
 

Køretider
Der planlægges ud fra flg. køretider i respektive klasser.

Elite, 75 min. + omgangen færdig
Sport, 74 min. + omgangen færdig
Sport50, 73 min. + omgangen færdig
Motion, 72 min. + omgangen færdig
Motion50, 71 min. + omgangen færdig
Motion60, 70 min. + omgangen færdig
Dame 70 min. + omgangen færdig
U18, 60 min. + omgangen færdig
U15, 45 min. + omgangen færdig

Ruter
De enkelte ruter tilstræbes tilrettelagt således, at de fleste kan køre hele vejen rundt. Såfremt dele af ruten er teknisk svær, bliver der etableret ”B-linjer”, hvor det skønnes påkrævet (sjældent det sker). Ruten er ca. 14-18 min. pr. omgang (for de hurtigste i ELITE) og der tages i videst muligt omfang højde for vejr og køreforhold. Ruterne er tydeligt markeret, specielt ved sving og i uoverskuelige passager.


Aflysning
Såfremt vintervejret hindrer afvikling af et løb, aflyses eller alternativt udsættes afdelingen. Hvis muligt afvikles afdelingen på et senere tidspunkt, men kan også helt aflyses og udgå af terminslisten. Der refunderes ikke startgebyr i sådanne tilfælde.
 

Tidtagning
Vi benytter RaceResult. Der benyttes en engangschip som er monteret på nummeret, som placeres foran på styret. Nummeret med chip skal genbruges.
Nærmere instruktion vil tilgå i ugen op til de respektive afdelinger.
 

Tilmelding
Tilmeldingen er åben og lukker den 22. oktober kl. 23.59
Der er max på 300 pladser, fordelt på alle klasser.
Du skal tilmelde dig i den række som du mener passer til dig. Se beskrivelse længere oppe.
VinterCup udvalget forbeholder sig ret til at flytte en rytter til en anden række.
Kun tilmelding til den samlede cup.
Priser:
Kr. 395,00 - fra 15. oktober kr. 475,00, hertil kortgebyr.

Ved din tilmelding er du ligeledes selv ansvarlig for egen person og materiel. Evt. skadeserstatning kan ikke gøres gældende mod arrangøren.
Du bør derfor sikre at du har en gældende og dækkende forsikring.


Du skal bruge din klubs officielle navn (se rullepanel i tilmelding).
Ingen firma-/sponsornavne, det vil blive ændret!
Derudover skal vi bruge navn, fødselsdato, e-mail og naturligvis løbsklasse. Det burde give sig selv.


Det samlede resultat i MTB VinterCup
Overall tæller ens 4 bedste resultater samlet. Det vil sige at man kan fravælge to afdelinger eller smide de to dårligste resultater væk. Nr. 1 får 1 point, nr. 2 får 2 point og sådan fremdeles.
Ikke deltagende får 150 point.
Løbsresultat samt stilling opdateres her og med link på Facebook snarest efter hver afdeling.
Det er tilladt at skifte klasse undervejs i cup’en (deadline tirsdag før respektive afdeling).
Såfremt der er pointlighed til sidst, er det sidst kørte indbyrdes løb som er tællende.
Du opnår point i den enkelte afdeling når du har kørt min. én hel omgang og er registreret i tidtagningen for en omgang.


Klubtøj
Det anbefales, men er ikke et ultimativt krav, at den enkelte rytter kører i klubtøj.


Præmier
Der er præmie til nr. 1+2+3 i respektive voksenklasser ved hver afdeling. I ungdomsklasserne er der pokaler eller medaljer til nr. 1+2+3. Efter sidste afdeling er der fine præmier til top 5 samlet i alle klasser.


Forplejning
Den enkelte arrangørklub køber ind til let forplejning som typisk vil være cacao/juice, brød, marmelade, kage, etc.
Tentativ tidsplan for en XCO afdeling
Kl. 09.00 Ruten er afmærket, opvarmning er tilladt, såfremt betingelserne tillader det
Kl. 09.30 Seneste tid for registrering og udlevering af tidtagningschip
Kl. 09.45 Evt. kort instruktion
Kl. 10.00-06 Start opdelt i klasser
Kl. 10.51 U15 > Lukker for flere omgange
Kl. 11.02 U18 > Lukker for flere omgange
Kl. 11.15 Øvrige klasser > Lukker for flere omgange
Kl. 11.40 Alle i mål (forhåbentlig)
Kl. 11.15-12.15 Let forplejning, præmieoverrækkelse og oprydning

Det med småt

VEL MØDT TIL VINTERSJOV NÅR DET ER BEDST