Select your language:
 
Select your language
Race director
Race timer
Related Events
Groups
Henrik Hugger
Formand
Dansk Militært Idrætsforbund
DMI cykeludvalg

Tlf. : 6172 4004

hhugger@mil.dk
http://www.dmif.dk/
Run2u.dk
ib@run2u.dk
http://www.run2u.dk/index.asp
2015-06-02 | Ålborg, Denmark
DMI forbundsmesterskab i landevejscykling enkelt start

Indbydelse til forbundsmesterskab i landevejscykling 2015.

Ref.:

a. DMI bestemmelser, kap. 3, bestemmelser for DMI stævnevirksomhed.

b. DMI bestemmelser, kap. 11, landevejscykling.

c. DMI stævnekalender.

1. GENERELT.

DMI indbyder herved til forbundsmesterskab i landevejscykling med Aalborg Kaserneres Idrætsforening (AKIF) som arrangør. Mesterskabet afvikles således:

tirsdag-onsdag den 02.-03. juni 2015 i Aalborg

Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for DMI forbundsmesterskab i landevejscykling jf. ref. b.

2. Konkurrencediscipliner

2.1 Individuel konkurrence

Enkeltstart

Mænd Senior A (ingen aldersbegrænsning),

Mænd Senior B (kun alm. Racer),

Mænd Old Boys (er fyldt/fylder 40 år i 2015),

Mænd Veteran (er fyldt/fylder 50 år i 2015),

Mænd SuperVeteran (er fyldt/fylder 60 år i 2015),

Kvinder (ingen aldersbegrænsning),

Ruten er ens for alle klasser.

Linjeløb

Mænd Senior A (ingen aldersbegrænsning), ca. 95 km, felt 1.

Mænd Senior B (ingen aldersbegrænsning), ca. 55 km, felt 4.

Mænd Old Boys (er fyldt/fylder 40 år i 2015), ca. 75 km, felt 2.

Mænd Veteran (er fyldt/fylder 50 år i 2015), ca. 75 km.  Felt 3.

Mænd SuperVeteran (er fyldt/fylder 60 år i 2015), 55 km, felt 4.

Kvinder (ingen aldersbegrænsning), ca. 55 km, felt 4.

De nøjagtige løbslængder vil fremgå af det endelige program.

2.2 Holdkonkurrence i linjeløb

Mænd Senior A, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening.

Mænd Old Boys, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening.

Mænd Veteran/SuperVeteran, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening

Kvinder, 2 hurtigste deltagere fra samme idrætsforening.

Der afvikles ingen holdkonkurrence i Mænd Senior B.

Det indskærpes, at ved tilmeldingsfristens udløb, er det ikke længere muligt at skifte løbsklasse, hvorfor idrætsforeningerne opfordres til at være meget omhyggelige med tilmelding i de rette løbsklasser.

På løbsdagen kan idrætsforeningerne erstatte ryttere som er blevet forhindret, med en anden ryttere, såfremt denne ikke er tilmeldt eller har været tilmeldt i en anden klasse. Der er INGEN mulighed for tilmelding på dagen!

3. MEDLEMSKONTROL.

Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ref. a. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil start blive nægtet og/eller evt. præmier blive inddraget.

Det anbefales, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab forinden tilmelding iværksættes.

4. Indkvartering.

Indkvartering (betales af DMI) er mulig på Aalborg Kaserner natten mellem 02.-03. juni (12-mands belægningsstuer, sengetøj og håndklæder er oplagt). Foreningsvis bestilling af indkvartering sendes på FIIN som mail til:

 

FES-KTP-DOAAL-DESK

 

Evt. spørgsmål eller ændringer rettes til DESK DOAAL - Aalborg:

 

FES-KTP-DOAAL-DESK

 

Anden indkvartering skal ske for egen regning.

5. Forplejning.

Cafeteriet på Aalborg Kaserner er åbent for spisning dagligt kl. 0600-1000, 1100-1300 og 1700-1830.

 

6. TRANSPORT.

Deltagerne skal være selvtransporterende under mesterskabet. Start og målområde er placeret ved hhv. Nordjyllandsværket 02 JUN ca. 10 km E for Aalborg Kaserner og

Dronninglund Golfklub 03 JUN ca.15 NE km fra Aalborg kaserner.

 

7. TIDSPLAN.

Tentativ tidsplan for stævnet.

Tirsdag den 02. juni:      Kl. 1100-1200                    Ankomst og registrering til enkeltstart/linjeløb

                                           Kl. 1300-1600                    Afvikling af enkeltstart

                                           Præmieceremoni umiddelbart efter at sidste rytter er i mål

                                          

Onsdag den 03. juni:     Kl. 0800-0830                    Registrering til linjeløb

                                           Kl. 0900-1230                    Afvikling af linjeløb

                                           Kl. ca. 1300 Præmieceremoni og afslutning

Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere.

 

7. ØKONOMI.

Eget tjenestested konterer ydelser i form af transport og kostpenge ved brug af eget intern ordre nummer. DMI stævnet er et kategori C arrangementet og regler kan ses i FKOVEJL P.400-3, kap. 23.

 

8. TILMELDING.

 - tilmeldingen er åbnet og SKAL være tilendebragt 18 MAJ 2015.

Husk tilmelding til både enkeltstart og linjeløb.

Respektive idrætsforeninger/holdledere bedes kontrollere egne medlemmers tilmelding f.s.v.a. klasser, m.h.p. at undgå fejlplaceringer.

Alle spørgsmål/problemer i forbindelse med tilmelding rettes til:

DMI cykeludvalg

Henrik Vinther

E-mail: TRR-3S1A@mil.dk

Tlf.: 728 36 552

Der skal ikke rettes henvendelse til DMI kontor vedr. tilmelding.

 

9. STÆVNEPROGRAM.

Stævneprogram indeholdende praktiske oplysninger om stævnet udsendes direkte til tilmeldte idrætsforeninger senest fredag den 22. maj. Samtidig uploades stævneprogrammet på www.dmif.dk

 

10. STÆVNE- & KONKURRENCELEDER

Stævne- og konkurrenceleder: SSG Jes Mose Jensen, FIIN: TRR-PLA05, telefon 728 36105.

 

Med venlig hilsen

TOM PETERSEN

Vicegeneralsekretær